Jak zostać zawodowym myśliwym?

Jak zostać zawodowym myśliwym?


Łowiectwo to dziedzina, która wywołuje wiele emocji, zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych. Obecnie dość popularny trend przeciw zabijaniu zwierząt, szeroko rozumiane protesty ekologów, wegetarian i wiele innych nacji przeciwko mordowaniu zwierząt na mięso i futra, krytykuje też Myśliwych, jako między innymi również tych odpowiedzialnych za zagładę zwierząt.

Niemniej jednak człowiek polował od samego początku swojego istnienia i w żaden sposób nie naruszył tym ekosystemu ziemi. Tysiące lat temu polowano dla skór i pożywienia, teraz to forma bardziej hobby, pasji, która pomimo wszystko rządzi się pewnymi rygorystycznymi regułami, mającymi na celu nie ingerować w procesy zachodzące w dzikiej przyrodzie.


Czym jest łowiectwo?

Łowiectwo to specyficzna dzikość serca, potrzeba przebywania w bliskości z naturą oraz słuchanie jej zegara biologicznego. Polowanie to tradycja, a zarazem odpowiedzialność człowieka za cały ekosystem na ziemi. Nie każdy może być myśliwym, trzeba mieć specjalną mentalność, która strzeże naszego dziedzictwa narodowego, jakim jest las i zwierzyna.

Cyt.: „– Polowanie to nie tylko strzelanie, zabijanie, chęć poszukiwania adrenaliny, ale przede wszystkim to bliskość natury. […] Ja łowiectwo wyssałem z mlekiem matki, bo pochodzę z myśliwskiej rodziny, ze strony mojego ojca i ze strony mojej matki. Uczestniczę w polowaniach od siódmego roku życia i nie jestem mordercą, a polowania nie wypaczyły mojego spostrzegania rzeczywistości. Zobaczyłem, że polowanie to nie jest tylko strzelanie, to również fotografowanie. Obcowanie z przyrodą ze zwierzętami myśliwi traktują polowanie w bardzo etyczny sposób. Zwierzęta są otaczane przez nich wielką czcią” – Tak wyrażają się o swojej pasji sam myśliwy.


Instynkt myśliwego

Samo polowanie ma służyć podtrzymywaniu równowagi łańcucha pokarmowego i eliminację słabych osobników. Co sprzyja właściwemu rozwojowi roślin i zwierząt, żyjących w naturze.
Prawdziwy myśliwy to człowiek, który kocha przyrodę, czuje ją bardziej niż niejeden ekolog.
Pasjonat łowiectwa ma ogromną wiedzę przyrodniczą, biologiczną, ma pełną znajomość obyczajów zwierzyny w lesie, jej miejsc żerowania, środowisk gdzie występuje i zwyczajów. Dzięki temu potrafi doskonale poruszać się w tym środowisku. Posiada zmysły, które pozwalają mu poczuć, zobaczyć i wytropić zwierzynę, a przy okazji ocenić czy dany obiekt nadaje się do odstrzału.

Myśliwy ma swój kodeks moralności i również posiada empatię dla zwierząt. Nigdy taki człowiek nie zastrzeli na przykład matki z dzieckiem lub samicy w ciąży. Jeżeli już poluje to na osobniki słabsze lub takie co mogą zachwiać ekosystemem.


Jak zostać myśliwym?

Oprócz tego, że trzeba mieć do tego zamiłowanie i tego swoistego ducha, to jedynie początek naszej drogi, ku realizowaniu naszej pasji. Zatem jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać myśliwym ?

Po pierwsze należy ukończyć 18 lat. Kandydat na myśliwego musi być pełnoletni i odbyć 12-miesięczny staż. Wniosek o staż kandydat składa w Polskim Związku Łowieckim (PZŁ) lub kole łowieckim, właściwym miejscu zamieszkania.

Po odbyciu stażu należy wziąć udział w cyklu szkoleń poszerzających wiedzę. Po całym procesie praktyki i nauki następuje egzamin na myśliwego. Egzamin składa się z trzech części.

Pierwsza część to test pisemny, składający się ze 100 pytań. Kandydat musi uzyskać 80%, aby przeszedł ten etap.

Kolejnym etapem jest egzamin ustny. Kandydat losowa odpowiada na trzy pytania. Komisja przyznaje od 1 do 5 punktów, aby zdać należy uzyskać przynajmniej 9 punktów.
Testy i pytania egzaminacyjne dla kandydata na Myśliwego wraz z odpowiedziami znajdziecie Państwo na sklepie odpowiedzi.com.pl. Publikacja zawiera szczegółowo opracowane pytania oraz testy, zawierające kompendium wiedzy, potrzebnej przyszłemu myśliwemu. Tutaj też znajdują się niezbędne pojęcia i definicje, a także zasady, które funkcjonują w środowisku myśliwskim i są przedmiotem egzaminu.

Trzecim, a zarazem ostatnim krokiem do otrzymania certyfikatu Myśliwego jest egzamin strzelecki. Ta część praktyczna odbywa się na strzelnicy, a sprawdzana jest nie tylko umiejętność samego strzelania, ale też wiedza za zakresu bezpieczeństwa i skuteczności posługiwania się bronią palną.

Po zaliczeniu wszystkich etapów egzaminu należy złożyć wniosek do PZŁ i uiścić opłatę wpisową. Na tej podstawie zarząd wystawi odpowiedni dokument, który również jest podstawą o ubieganie się o pozwolenie na broń.


 

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz

Close Menu